Efter många års arbete med vetenskapande skolor har vi tagit fram ett rätt stort antal olika sätt att stödja praktiker i skola och förskola som vill arbeta mer systematiskt med utveckling och kvalitetsarbete. Det har blivit böcker, rapporter, handledningsmaterial, instruktionsvideos, inspirationswebbinarier, forskningsverktyg, mallar, bokcirklar, diskussionsgrupper och mycket annat. Men ändå saknades något. Ingenstans kunde vi få ihop allt detta material till en helhet. Det var hela tiden upp till var och en som ville arbeta vetenskapligt på sin skola att själv samla ihop alla delar och försöka sätta ihop det till en helhet. Till slut kom vi på vad som saknades. En forskarutbildning.
I arbetet med att sätta ihop denna temasida blev det tydligt att det finns stora problem med att avkräva skolan att arbeta vetenskapligt. Problemen yttrar sig på många nivåer. Det stöd lagstiftaren och Skolverket ger enskilda lärare är mycket...
Under hösten 2018 och våren 2019 har Skolinspektionen genomfört 30 granskningar av skolor runt om i hela Sverige. Satsningen beskrivs här, och beskrivs som en satsning för att säkra upp att utbildning håller hög och jämn kvalitet. Samtliga rapporter...
För några veckor sedan var vi i Uddevalla på deras chefsdag, och gav en rapport om hur det har gått i det forsknings- och utvecklingsprojekt kring skolutveckling på vetenskaplig grund som drivs av Uddevalla kommun, Chalmers och Me Analytics....
Göteborg blir platsen för en första heldagskonferens med erfarenhetsutbyte kring Chalmers aktionsforskning inom vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan (VBES). Datum och tid är satt till den 15:e oktober 2019, kl 10-17 med efterföljande middag för dem som vill...
Den 15:e oktober träffades ett 30-tal personer under en heldag på Chalmers konferenscenter som på ett eller annat sätt deltar i Chalmers forsknings- och utvecklingsprogram kring vetenskaplig skola. Förutom våra nyckelpartners Uddevalla kommun och Me Analytics så hade vi...
Jag har hela hösten haft en stark känsla av att vi nått en milstolpe i vår forskning, efter en lång forskningsresa som för mig började 2009. Med två nyligen färdigskrivna böcker för praktiker (se här och här) som sammanfattar...
Nättidningen Skola och Samhälle har publicerat ett debattinlägg som sammanfattar erfarenheter från vår forskning på vetenskaplig skola. Inlägget handlar om systematiskt kvalitetsarbete - ett område där vi gjort många nya insikter inom ramen för detta forskningsarbete. Kortfattat har vi i...
Vår bok om den vetenskapande läraren har nu recenserats av Sveriges Skolledarförbund. De skriver att boken fyller ett tomrum som "länge irriterat och skavt". Recensionen publicerades i medlemstidningen Skolledaren, och även på webben här: Handbok i systematisk skolutveckling Det var en...
Vår forskning kring lärares vetenskapande fick ta plats på Bokmässan i september 2021. I ett panelsamtal mellan Tomas Kroksmark, Åsa Fahlén och Martin Lackéus, modererat av journalisten Emma Leijnse, diskuterades om det är realistiskt med forskande lärare och hur...