Det är ingen lätt sak att begära av skolor att de ska arbeta vetenskapligt. En del anser att det rentav är en naiv och orealistisk tanke. Men det är ändå likväl en riktigt god tanke. Ambitionen är att man...
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har arbetat i många år med att definiera och beskriva vad lärares yrkesetik innebär. En sak de har kommit fram till är att samhällets tillit till lärarkåren fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska "på alla...

Lagen kräver det

0
En god anledning att arbeta med vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan är för att det är ett krav enligt skollagen. Dessutom har det visat sig att Skolverket och Skolinspektionen prioriterar detta krav högt, och har varit ute och...