VAD ÄR VETENSKAPLIG GRUND I SKOLAN?

Arbeta pragmatiskt

0
Att vara pragmatisk är att vara jordnära, realistisk och funktionell. Ett sätt att arbeta vetenskapligt i skolan utifrån pragmatism är att försöka göra mer av det som visat sig fungera i praktiken på bred front, i miljöer som är likvärdiga den egna. Frågan man bör ställa sig i ett vetenskapligt utforskande av skolan är då inte "Vad fungerar?", utan "Vad fungerar för vem, när, varför och hur?". Att vara pragmatisk är alltså ett sätt att komma runt det faktum att det finns väldigt få universala sanningar i skolans värld. I stället för att söka efter Sanningen med stort S,...

Arbeta kritiskt hypotesprövande

0
Något som utmärker ett vetenskapligt arbetssätt är att man inte på förhand har bestämt sig för vad som fungerar (eller inte). I stället utformar man noggrant en hypotes om hur det skulle kunna förhålla sig, som man sedan prövar i praktiken. Här är det dock lätt att hamna i fällan att önska sig att det ska fungera, så att man blir blind för att utfallet kanke inte alltid är så lyckat som man hade hoppats. En viktig del av ett hypotesprövande arbetssätt är därför att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt. Helst vill man dokumentera utfallet så noggrant att de data...

Arbeta dokumenterande

0
En grundläggande metod inom vetenskapligt arbete är att dokumentera noggrant. Det kan vara att dokumentera sina egna insikter eller observationer, men mycket vanligare är att man förmår andra att dokumentera sina tankar, erfarenheter och åsikter. De två allra vanligaste sätten att dokumentera vetenskapligt är att låta andra svara på enkäter eller att genomföra intervjuer med andra. Mer specifikt inom skolan så finns det två uppenbara grupper av individer vars tankar, erfarenheter och åsikter kan dokumenteras. Lärare samt elever. Att dokumentera lärares tankar innebär att man fångar lärarprofessionens insikter direkt från dem som besitter praktisk expertis och vardagsinsikter. Att dokumentera elevers...

Arbeta systematiskt

0
Att arbeta systematiskt kan innebära att alla i en grupp prövar samma idé eller pedagogiska tanke, men på sitt egna sätt i den unika situationen man är i. Sedan följer man upp hur det gick. En sådan systematik kräver samordning och därmed organisering. Det kräver också att man följer en process som är tydlig och att man arbetar i någorlunda takt med varandra. Den vetenskapliga basen i att arbeta systematiskt är att man prövar en och samma sak på många ställen, och sedan följer upp resultatet. Vanligtvis brukar forskning anses vara bättre utförd ju fler ställen man prövat något på,...