Nya arenor för erfarenhetsutbyte

0
241

Där arbetet med värdeskapande vetenskapande har kommit längst har vi sett att det etablerats nya och gränsöverskridande praktikgemenskaper, eller på engelska communities of practice som forskaren Étienne Wenger (1998) kallar det. Lärare, lärledare, skolledare och experter samarbetar över hela landet i skapandet av designprinciper, alltså uppdrag, taggar och innehållspaket.

Olika formuleringar av pedagogiska idéer testas allt bredare

När varje yrkesmässig gemenskap formulerar allt bättre sätt att beskriva det görande, lärande och värdeskapande som krävs för att lyckas bättre, kan språkliga formuleringar spridas och testas allt bredare. Erfarenheterna som görs och delas kan användas av alla för att vidareutveckla innehållspaketen ytterligare. Sådan delning av innehållspaket har vi kunnat se bland yrkeslärare runt om i Sverige, se exempel 9 nedan.

Ett nytt sätt att sprida lärares erfarenheter

Etablerandet av nya praktikgemenskaper via värdeskapande vetenskapande kan utgöra ett viktigt steg i lärares fortsatta professionsutveckling, eftersom det möjliggör vetenskaplig dokumentation och bredare spridning av lärares erfarenheter. Att arbeta med designprinciper utgör därmed ett nytt och konkret sätt att uppfylla skolmyndigheternas krav på att utveckla erfarenheter till beprövade erfarenheter. Arbetet förutsätter dock att nya arenor och stödstrukturer etableras för utbyte av erfarenheter och designprinciper lärare emellan.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here