VAD ÄR BEPRÖVAD ERFARENHET I SKOLAN?

Genererad av flera huvudmän tillsammans

0
Vad som blir tydligt när man läser Skolinspektionens granskningar från våren 2019 är att erfarenhet inte kan anses vara beprövad förrän den har prövats i flera olika organisationer. Och det räcker då inte med flera olika skolor inom en och samma kommun. Frasen ”andra huvudmän” nämns i 22 av 29 protokoll från Skolinspektionen, och är en vanlig grund för att inte bli godkänd i granskningarna. En skola i Gullspång behöver till exempel enligt Skolinspektionen nu förbättra sina "strukturer för att möjliggöra för lärarna vid kommunens skolor att systematiskt pröva, dokumentera och utveckla sina erfarenheter i samverkan med lärare från...

Erfarenhet som är prövad och dokumenterad

0
Frågar man Skolverket vad beprövad erfarenhet egentligen är så låter det så här: "För att en erfarenhet ska kunna kallas beprövad så måste den vara prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många". Så skriver Eva Minten på Skolverket i en skrift på ämnet som Lunds Universitet har gett ut i samarbete med Skolverket. Sådan erfarenhet byggs i verksamheten och av professionen. Den är precis lika relevant som akademiskt framtagen kunskap. Man kan alltså komma fram till att något helt annat fungerar i den egna skolan än det som forskare i andra länder har rekommenderat. Det...