VARFÖR VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARERNHET I SKOLAN?

Man får bättre skola

0
Det är ingen lätt sak att begära av skolor att de ska arbeta vetenskapligt. En del anser att det rentav är en naiv och orealistisk tanke. Men det är ändå likväl en riktigt god tanke. Ambitionen är att man ska komma bort från enskilda lärares subjektiva magkänsla och i stället tillsammans som ett professionellt kollegium försöka nå en visshet på allt fler områden om att man bedriver utbildning på ett så bra sätt som möjligt. Egentligen är det för tidigt att säga om man kommer lyckas. Men det är också för tidigt att säga att det inte går att...

Det är god yrkesetik

0
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har arbetat i många år med att definiera och beskriva vad lärares yrkesetik innebär. En sak de har kommit fram till är att samhällets tillit till lärarkåren fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska "på alla sätt nvända sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning". Detta ska vidare ske "utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande" och "enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter."

Lagen kräver det

0
En god anledning att arbeta med vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan är för att det är ett krav enligt skollagen. Dessutom har det visat sig att Skolverket och Skolinspektionen prioriterar detta krav högt, och har varit ute och granskat många skolor runt om i Sverige. De flesta fick faktiskt bakläxa av Skolinspektionen, så man kan anta att svensk skola ännu inte är på den nivå av vetenskaplighet och beprövning av erfarenhet som myndigheterna förväntar sig.