Att vara pragmatisk är att vara jordnära, realistisk och funktionell. Ett sätt att arbeta vetenskapligt i skolan utifrån pragmatism är att försöka göra mer av det som visat sig fungera i praktiken på bred front, i miljöer som är...
Något som utmärker ett vetenskapligt arbetssätt är att man inte på förhand har bestämt sig för vad som fungerar (eller inte). I stället utformar man noggrant en hypotes om hur det skulle kunna förhålla sig, som man sedan prövar...
En grundläggande metod inom vetenskapligt arbete är att dokumentera noggrant. Det kan vara att dokumentera sina egna insikter eller observationer, men mycket vanligare är att man förmår andra att dokumentera sina tankar, erfarenheter och åsikter. De två allra vanligaste...
Att arbeta systematiskt kan innebära att alla i en grupp prövar samma idé eller pedagogiska tanke, men på sitt egna sätt i den unika situationen man är i. Sedan följer man upp hur det gick. En sådan systematik kräver...