OM DENNA SIDA

Denna sida kom till som ett sätt att sprida erfarenheter och kunskaper från ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan tre parter – Chalmers Tekniska Högskola, Uddevalla kommun och Me Analytics. Detta projekt startades 2017, och pågår fortfarande. Grundidén var och är att bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund i en digital tid. Idén till detta projekt kom från ett tidigare forskningsprojekt med ett helt annat fokus – värdeskapande lärande, läs gärna mer på www.vardeskapande.se

Våren 2019 var projektet så pass långt gånget att ett flertal idéer och tankar om vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan hade testats i praktiken med goda resultat. Dessa idéer bedömdes då vara värda att sprida. Intresset var också stort från många andra kommuner runt om i Sverige. När Skolinspektionen parallellt under våren 2019 valde att granska ett stort antal skolor runt om i Sverige växte också intresset för vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan. Behovet av att inte bara sprida resultaten från Uddevalla utan även att samla och sprida andra erfarenheter på området bedömdes vara stort. Då föddes idén om att starta denna temasida.

Temasidan VBES.SE drivs just nu av forskaren Martin Lackéus på Chalmers Tekniska Högskola. Framöver kan det tänkas att fler personer väljer att bidra i arbetet. Ni som är intresserade av att bidra är hjärtligt välkomna att ta kontakt. Ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa skolor i detta viktiga arbete. För kontaktinformation, se här.