En blankett som illustrerar värdeskapande vetenskapande

1
1109

Blanketten som används för all datainsamling är ett annat sätt att förklara vad värdeskapande vetenskapande är. Trots att ordet ”blankett” snarare för tankarna till byråkratisk myndighetsutövning, med Skatteverket som kanske främsta utövare[1]. Och visst kan man ifrågasätta värdet av blanketter i vårt samhälle. Är det verkligen ytterligare en blankett skolan behöver? Skolan är ju redan ganska blankettkompetent. Många olika vardagsfrågor löses i skolan med ännu en blankett. Fritids, läxor, sjukdom, åtgärdsprogram, fortbildning, ledighet med mera.

Nyttan med blanketter handlar framförallt om att strukturera insamling av data från många människor, samt att vägleda dem som behöver bidra med data. En väl designad blankett kan också spara tid och öka kvalitén på insamlad data. Blanketter är ett vanligt forskningsverktyg, eftersom vetenskapandets kärna handlar om insamling och analys av data.

Allt fler blanketter digitaliseras numera genom formulär på webben eller i mobilen. Detta sparar tid för den som fyller i blanketten, och kanske framförallt för den som ska hantera att insamlad data. Ett exempel på tidsbesparing är all den tid Sveriges medborgare, och kanske i än högre grad Skatteverket, sparar vid den årliga skattedeklarationen i maj månad. I skolan kan på liknande sätt en väl designad digital lärplattform spara tid som annars hade behövt läggas på hantering av rutinfrågor, särskilt när läraren är den som ska ta emot och hantera all insamlad data.

Att förklara värdeskapande vetenskapande genom att visa en enkel blankett är här främst ett pedagogiskt grepp. I de allra flesta fall kommer skolors vetenskapliga datainsamling förmodligen snarare ske med olika digitala verktyg, såsom enkätverktyg eller mer specialiserade IT-stöd. Men nu är ju detta inte en bok om digitalisering, så därför kommer alla förklaringar i boken bygga på analog hantering av blanketter. För den som vill tillämpa värdeskapande vetenskapande på sin skola är det också fullt möjligt att arbeta analogt. Det kommer kanske inte vara det mest tidseffektiva sättet på längre sikt. Men för att snabbt pröva på en ny vetenskaplig metod i vardagen duger det nog fint. Och för att förklara en ny vetenskaplig metod så är nog blankettmetaforen rätt passande. Blanketten för värdeskapande vetenskapande visas i Figur 12.

Figur 12. Exempel på ifylld blankett för värdeskapande vetenskapande.


[1] På Skatteverkets hemsida kan man via en översikt A-Ö ladda ner över 500 olika blanketter, allt från blankett 7580 ”Adressändring utomlands bosatt fastighetsägare” till blankett 2192 ”Övriga personliga tillgångar – Vinst och förlust (Hjälpblankett)”.

1 KOMMENTAR

  1. […] Metoden är gratis. Den vetenskapliga arbetsmetod detta förslag bygger på har beskrivits med stor detaljrikedom på den temahemsida Chalmers har satt upp för att berätta om forskningsarbetet. Denna hemsida finner du på http://www.vbes.se. Här kan du läsa mer om vad det är för en metod, varför den kan sägas vara vetenskaplig, och hur det hela går till rent praktiskt på skolan. Du kan bland annat läsa om en blankett som används vid all datainsamling. […]

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here