BLOGG - NYHETER OCH ANNAT

Vi uppfann en ny ”sport”

0
Hittills har vi försökt förklara det vi gör som ett nytt sätt att arbeta vetenskapligt. Men alla tycker inte forskning är lika kul. Kanske är en metafor kring sport en bättre väg framåt?

Tre konkreta forskningsresultat från tretton års forskning

0
Jag har hela hösten haft en stark känsla av att vi nått en milstolpe i vår forskning, efter en lång forskningsresa som för mig började 2009. Med två nyligen färdigskrivna böcker för praktiker (se här och här) som sammanfattar 13 års empirisk forskning, har det nu blivit hög tid för mig att lägga extra fokus på högskolans "tredje uppgift" - att sprida några goda och uppmärksammade forskningsresultat så de kommer fler i samhället till nytta. Nyttiggörande av forskningsresultat är en av högskolans tre kärnaktiviteter, något som regleras i högskolelagen. Det handlar om "aktiviteter för att forskningsresultat ska komma samhället...

En forskarutbildning för alla i skola och förskola

0
Efter många års arbete med vetenskapande skolor har vi tagit fram ett rätt stort antal olika sätt att stödja praktiker i skola och förskola som vill arbeta mer systematiskt med utveckling och kvalitetsarbete. Det har blivit böcker, rapporter, handledningsmaterial, instruktionsvideos, inspirationswebbinarier, forskningsverktyg, mallar, bokcirklar, diskussionsgrupper och mycket annat. Men ändå saknades något. Ingenstans kunde vi få ihop allt detta material till en helhet. Det var hela tiden upp till var och en som ville arbeta vetenskapligt på sin skola att själv samla ihop alla delar och försöka sätta ihop det till en helhet. Till slut kom vi på vad som saknades. En forskarutbildning.

Positiv recension i Skolledaren

0
Vår bok om den vetenskapande läraren har nu recenserats av Sveriges Skolledarförbund. De skriver att boken fyller ett tomrum som "länge irriterat och skavt". Recensionen publicerades i medlemstidningen Skolledaren, och även på webben här: Handbok i systematisk skolutveckling Det var en mycket positiv recensent som summerade boken med orden "Om det inte gått fram av texten ovan, så vill jag pränta in följande: Om du vill ha en systematisk skolutveckling på din förskola eller skola, rekommenderar jag absolut den här boken. Om du inte vill det, tycker jag att du ska läsa den i alla fall och bli inspirerad." Det formulär vi...

Forskande lärare diskuterades på Bokmässan

0
Vår forskning kring lärares vetenskapande fick ta plats på Bokmässan i september 2021. I ett panelsamtal mellan Tomas Kroksmark, Åsa Fahlén och Martin Lackéus, modererat av journalisten Emma Leijnse, diskuterades om det är realistiskt med forskande lärare och hur det i så fall kan gå till. Deltagarna var rätt överens om att lärare både kan och bör arbeta vetenskapligt. Det var väl mest i detaljerna kring hur det kan tänkas gå till som viss oenighet uppstod. Hela samtalet spelades in av Utbildningsradion, och går att titta på i efterhand här: Forskande lärare - är det realistiskt och hur går det...

Debattinlägg på nättidningen S.O.S

0
Nättidningen Skola och Samhälle har publicerat ett debattinlägg som sammanfattar erfarenheter från vår forskning på vetenskaplig skola. Inlägget handlar om systematiskt kvalitetsarbete - ett område där vi gjort många nya insikter inom ramen för detta forskningsarbete. Kortfattat har vi i vårt arbete sett ett antal vetenskapsfilosofiska perspektiv som kan göra stor skillnad för skolans systematiska kvalitetsarbete. Dessa perspektiv beskrivs kortfattat i debattinlägget, och även längre i boken "Den vetenskapande läraren". Här kan debattinlägget läsas i sin helhet: Dags att tänka om kring systematiskt kvalitetsarbete

Feedback från läsare i Forshaga – “en käftsmäll”

0
Vår nya bok om den vetenskapande läraren är nu tillgänglig. Allt fler sitter och läser och begrundar. Igår fick jag in en minirecension av en läsare i Forshaga. Av försiktighetsskäl med personuppgifter på nätet skriver jag inte ut hennes namn här. Men det är en erfaren verksamhetsstrateg och tidigare rektor som läst. Streckläst rentav. Så här skriver hon: "Jag fick möjlighet att ta del av den här boken efter ett samtal med författaren om hur man kan få till gynnsamma utvecklingsprocesser som uppfyller kraven på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi är nog många inom förskolans- och skolans värld som...

Recension av Skolverkets nya kunskapsöversikt kring vetenskaplig skola

0
Tidigare i höstas kom Skolverket med en ny kunskapsöversikt på hela 177 sidor kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den går att ladda ner här. Detta är första gången på många år som vi får en så detaljerad bild av skolmyndigheternas syn på dessa luddiga begrepp. Om bilden nu klarnar kring vad myndigheterna menar med begreppen och hur skolor förväntas agera, så är det verkligen ett stort bidrag för alla som arbetar i skolan. Mina förväntningar var därför såklart på topp. Efter att tidigare i höstas ha snabbläst översikten, så har jag nu istället tagit mig en riktigt detaljerad...

Breddning av F&U-program: Vetenskaplig skola – På Riktigt

0
Vill ni följa med på en spännande resa där vi utforskar vilka kvalitetseffekter det ger när skolforskning integreras med lärares vardagsarbete på riktigt? Sedan 2017 driver Uddevalla kommun ett forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med Chalmers tekniska högskola och IT-företaget Me Analytics. Ett löpande erfarenhetsutbyte har också skett med 10 andra skolhuvudmän som tillämpat arbetssättet på en eller flera enheter. Studentlitteratur har deltagit i arbetet med innehåll för kompetensutveckling. Hittills har flera viktiga genombrott gjorts och en vetenskapligt grundad lösning börjar nu utkristalliseras. Tillsammans kommer vi fortsätta denna spännande forsknings- och utvecklingsresa men nu vill vi även ge möjlighet för...

Värdeskapande vetenskapande – lärare och elever som lär kliniskt genom att hjälpa andra

0
Bättre skola genom vetenskapliga arbetssätt är en idé som vinner mark i samhället. Sedan 2011 är det dessutom ett krav enligt skollagen. En förhoppning är att utbildning genom vetenskapande ska stärkas lika kraftfullt som vi sett ske inom andra samhällssektorer såsom medicin, teknik och ekonomi. Skolors vetenskapliga arbete är tänkt att ge oss nya rön, bättre evidens och bredare spridning av det som ”fungerar”. Skolans forskningsmetodiska våndor Skolan har dock haft svårt att anta ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta trots att vetenskap handlar om att lära sig nya saker, och att lärande är skolans paradgren. Vad kan detta bero på? I denna text kommer jag utforska idén att skolans problem med...

Ny handbok för lärares vetenskapliga lärande

0
Som ett resultat av vårt gemensamma FoU-projekt så har vår partner Me Analytics nu skrivit en handbok om hur lärare kan arbeta vetenskapligt med sitt kollegiala lärande med hjälp av IT-stöd. Handboken går igenom centrala frågor som vad, varför och hur man arbetar mer vetenskapligt med lärares lärande i skolan. Handboken kan laddas ner här. Den får spridas fritt, och går även att beställa i tryckt form till självkostnadspris.

Uppskattad VBES-konferens på Chalmers i oktober

0
Den 15:e oktober träffades ett 30-tal personer under en heldag på Chalmers konferenscenter som på ett eller annat sätt deltar i Chalmers forsknings- och utvecklingsprogram kring vetenskaplig skola. Förutom våra nyckelpartners Uddevalla kommun och Me Analytics så hade vi även med oss skolledare, skolutvecklare och lärare från Åstorp, Laholm, Falkenberg och Varberg. Vi hade även med oss nyckelpersoner från två friskolor - Academedia och Fridaskolan. Syftet var erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmännen, och vi fick bland annat lyssna på rektor Marika Delvret från Sommarhemsskolan i Uddevalla och kvalitetsstrateg Helén Viebke från Åstorps kommun. Även Fridaskolans VD Malin Stjernman och utbildningschef Tomas Borgvall...

Evidensknarkande politiker – ett pling i varningsklockan

0
Jag önskar ibland att jag inte jobbade som utbildningsforskare, utan i stället var skolpolitiker. Så mycket enklare livet hade varit. Då kunde jag leta upp valfritt knippe forskningsstudier som passade med min ideologi och/eller mina egna personliga övertygelser, och upphöja detta till universalsanning. Kanske hjärnforskning, det låter ju trovärdigt. Eller varför inte nån samling enkätstudier från USA? Och så tog jag fram det magiska ordet "evidens", och pläderade passionerat för evidensbaserad skola. Sen om jag en dag fick makten över just skolan så kunde jag trycka ner min egenhändigt utvalda pedagogiska idé baserad på "evidens" på hundratusentals medarbetare i...

Delrapport från Chalmers forskningsprojekt på VBES i Uddevalla

0
För några veckor sedan var vi i Uddevalla på deras chefsdag, och gav en rapport om hur det har gått i det forsknings- och utvecklingsprojekt kring skolutveckling på vetenskaplig grund som drivs av Uddevalla kommun, Chalmers och Me Analytics. Det treåriga projektet har nu nått halvtid. Här nedan följer en kort sammanfattning. Rapporten finns även i videoformat, och kan ses i sin helhet via följande länk: Delrapport VSM-projektet i Uddevalla I rapporten berättade vi om hur skolledare och lärare har tyckt att det gått med projektet som heter "Skolutveckling på vetenskaplig grund i en digital tid". Lärare runt om i Uddevalla...

Heldag med erfarenhetsutbyte 15 okt 2019 i Göteborg

0
Göteborg blir platsen för en första heldagskonferens med erfarenhetsutbyte kring Chalmers aktionsforskning inom vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan (VBES). Datum och tid är satt till den 15:e oktober 2019, kl 10-17 med efterföljande middag för dem som vill vara med. Till denna första träff så bjuder vi in främst er som redan samarbetar kring det digitala forskningsverktyg som byggts upp av forskare på Chalmers (läs om det här). Fokus denna dag blir på att utbyta erfarenheter mellan de skolor och huvudmän som kommit en bit på resan. En sådan heldag har länge efterfrågats. Senare kommer vi även bjuda...

Vetenskaplig grund problematiskt i skolan

0
I arbetet med att sätta ihop denna temasida blev det tydligt att det finns stora problem med att avkräva skolan att arbeta vetenskapligt. Problemen yttrar sig på många nivåer. Det stöd lagstiftaren och Skolverket ger enskilda lärare är mycket bristfälligt. Man har givit väldigt lite stöd både kring vad det innebär att arbeta vetenskapligt och i hur det ska gå till rent praktiskt. Skolor och enskilda lärare är också många gånger frågande kring de krav Skolinspektionen ställer på dem. På skolnivå uppfattas lagstiftningen som problematisk. En rundringning till några av de skolor som granskats av Skolinspektionen visar att frågan väcker...

Skolinspektionen granskar 30 skolor

0
Under hösten 2018 och våren 2019 har Skolinspektionen genomfört 30 granskningar av skolor runt om i hela Sverige. Satsningen beskrivs här, och beskrivs som en satsning för att säkra upp att utbildning håller hög och jämn kvalitet. Samtliga rapporter utom en finns just nu att ladda ner via Skolinspektionens hemsida. Ange "tematisk kvalitetsgranskning" och "Grundskolans arbete för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" på denna söksida, så finner du alla rapporterna som PDF:er.