BLOGG - NYHETER OCH ANNAT

Feedback från läsare i Forshaga – “en käftsmäll”

Vår nya bok om den vetenskapande läraren är nu tillgänglig. Allt fler sitter och läser och begrundar. Igår fick jag in en minirecension av en läsare i Forshaga. Av försiktighetsskäl med personuppgifter på nätet skriver jag inte ut hennes namn här. Men det är en erfaren verksamhetsstrateg och tidigare rektor som läst. Streckläst rentav. Så här skriver hon: "Jag fick möjlighet att ta del av den här boken efter ett samtal med författaren om hur man kan få till gynnsamma utvecklingsprocesser som uppfyller kraven på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet....

Recension av Skolverkets nya kunskapsöversikt kring vetenskaplig skola

Tidigare i höstas kom Skolverket med en ny kunskapsöversikt på hela 177 sidor kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den går att ladda ner här. Detta är första gången på många år som vi får en så detaljerad bild av skolmyndigheternas syn på dessa luddiga begrepp. Om bilden nu klarnar kring vad myndigheterna menar med begreppen och hur skolor förväntas agera, så är det verkligen ett stort bidrag för alla som arbetar i skolan. Mina förväntningar var därför såklart på topp. Efter att tidigare i höstas ha snabbläst översikten, så har jag nu...

Breddning av F&U-program: Vetenskaplig skola – På Riktigt

Vill ni följa med på en spännande resa där vi utforskar vilka kvalitetseffekter det ger när skolforskning integreras med lärares vardagsarbete på riktigt? Sedan 2017 driver Uddevalla kommun ett forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med Chalmers tekniska högskola och IT-företaget Me Analytics. Ett löpande erfarenhetsutbyte har också skett med 10 andra skolhuvudmän som tillämpat arbetssättet på en eller flera enheter. Studentlitteratur har deltagit i arbetet med innehåll för kompetensutveckling. Hittills har flera viktiga genombrott gjorts och en vetenskapligt grundad lösning börjar nu utkristalliseras. Tillsammans kommer vi fortsätta denna spännande forsknings-...

Värdeskapande vetenskapande – lärare och elever som lär kliniskt genom att hjälpa andra

Bättre skola genom vetenskapliga arbetssätt är en idé som vinner mark i samhället. Sedan 2011 är det dessutom ett krav enligt skollagen. En förhoppning är att utbildning genom vetenskapande ska stärkas lika kraftfullt som vi sett ske inom andra samhällssektorer såsom medicin, teknik och ekonomi. Skolors vetenskapliga arbete är tänkt att ge oss nya rön, bättre evidens och bredare spridning av det som ”fungerar”. Skolans forskningsmetodiska våndor Skolan har dock haft svårt att anta ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta trots att vetenskap handlar om att lära sig nya saker, och att lärande är skolans paradgren. Vad kan detta bero på?...

Ny handbok för lärares vetenskapliga lärande

Som ett resultat av vårt gemensamma FoU-projekt så har vår partner Me Analytics nu skrivit en handbok om hur lärare kan arbeta vetenskapligt med sitt kollegiala lärande med hjälp av IT-stöd. Handboken går igenom centrala frågor som vad, varför och hur man arbetar mer vetenskapligt med lärares lärande i skolan. Handboken kan laddas ner här. Den får spridas fritt, och går även att beställa i tryckt form till självkostnadspris.

Uppskattad VBES-konferens på Chalmers i oktober

Den 15:e oktober träffades ett 30-tal personer under en heldag på Chalmers konferenscenter som på ett eller annat sätt deltar i Chalmers forsknings- och utvecklingsprogram kring vetenskaplig skola. Förutom våra nyckelpartners Uddevalla kommun och Me Analytics så hade vi även med oss skolledare, skolutvecklare och lärare från Åstorp, Laholm, Falkenberg och Varberg. Vi hade även med oss nyckelpersoner från två friskolor - Academedia och Fridaskolan. Syftet var erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmännen, och vi fick bland annat lyssna på rektor Marika Delvret från Sommarhemsskolan i Uddevalla och kvalitetsstrateg Helén Viebke från Åstorps kommun. Även Fridaskolans VD...

Evidensknarkande politiker – ett pling i varningsklockan

Jag önskar ibland att jag inte jobbade som utbildningsforskare, utan i stället var skolpolitiker. Så mycket enklare livet hade varit. Då kunde jag leta upp valfritt knippe forskningsstudier som passade med min ideologi och/eller mina egna personliga övertygelser, och upphöja detta till universalsanning. Kanske hjärnforskning, det låter ju trovärdigt. Eller varför inte nån samling enkätstudier från USA? Och så tog jag fram det magiska ordet "evidens", och pläderade passionerat för evidensbaserad skola. Sen om jag en dag fick makten över just skolan så kunde jag trycka ner min egenhändigt utvalda pedagogiska idé baserad på "evidens" på hundratusentals...

Delrapport från Chalmers forskningsprojekt på VBES i Uddevalla

För några veckor sedan var vi i Uddevalla på deras chefsdag, och gav en rapport om hur det har gått i det forsknings- och utvecklingsprojekt kring skolutveckling på vetenskaplig grund som drivs av Uddevalla kommun, Chalmers och Me Analytics. Det treåriga projektet har nu nått halvtid. Här nedan följer en kort sammanfattning. Rapporten finns även i videoformat, och kan ses i sin helhet via följande länk: Delrapport VSM-projektet i Uddevalla I rapporten berättade vi om hur skolledare och lärare har tyckt att det gått med projektet som heter "Skolutveckling på vetenskaplig...

Heldag med erfarenhetsutbyte 15 okt 2019 i Göteborg

Göteborg blir platsen för en första heldagskonferens med erfarenhetsutbyte kring Chalmers aktionsforskning inom vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan (VBES). Datum och tid är satt till den 15:e oktober 2019, kl 10-17 med efterföljande middag för dem som vill vara med. Till denna första träff så bjuder vi in främst er som redan samarbetar kring det digitala forskningsverktyg som byggts upp av forskare på Chalmers (läs om det här). Fokus denna dag blir på att utbyta erfarenheter mellan de skolor och huvudmän som kommit en bit på resan. En sådan heldag har länge...

Vetenskaplig grund problematiskt i skolan

I arbetet med att sätta ihop denna temasida blev det tydligt att det finns stora problem med att avkräva skolan att arbeta vetenskapligt. Problemen yttrar sig på många nivåer. Det stöd lagstiftaren och Skolverket ger enskilda lärare är mycket bristfälligt. Man har givit väldigt lite stöd både kring vad det innebär att arbeta vetenskapligt och i hur det ska gå till rent praktiskt. Skolor och enskilda lärare är också många gånger frågande kring de krav Skolinspektionen ställer på dem. På skolnivå uppfattas lagstiftningen som problematisk. En rundringning till några av de skolor som granskats...