Låt arbetslag arbeta med överenskommelser ihop med skolledare

0
230

Gruppöverenskommelser utgör en mellanväg mellan individuell enskild reflektion och kollektivt lärande där alla på en skola eller förskola är med. Rent praktiskt går det till så att varje arbetslag gör en plan för hur de vill utveckla undervisningen under den kommande tvåmånadersperioden. Denna plan stäms av med skolledningen. Sedan skrider arbetslaget till handling, och dokumenterar löpande hur det går och vilka effekter de når. När en hel skola arbetar på detta vis genereras empiri som sedan kan analyseras vetenskapligt.

Nytta som uppstår

[Kommer inom kort]

Exempel från praktiken

[Kommer inom kort]

Hur komma igång?

[Kommer inom kort]

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here