Delta i träffar för vetenskaplig skola och förskola på riktigt

0
194

Chalmers har under FoU-programmet anordnat träffar där lärare, skolledare, utvecklingsledare och skolchefer träffas för att diskutera hur skola och förskola kan bedrivas mer vetenskapligt. På träffarna har deltagare från många olika skolorganisationer varit med. Samtalen har varit givande, både för praktiker och för forskare. Även efter FoU-programmets slut kommer vi försöka anordna sådana träffar. Det enklaste sättet att delta i denna aktivitet är att anmäla sig till nästa träff. Ju fler som anmäler sig, desto snarare kan vi anordna en träff för praktiker. Vi kommer också försöka bjuda in forskare på området.

Nytta som uppstår

[kommer inom kort]

Exempel från praktiken

[kommer inom kort]

Hur komma igång?

[kommer inom kort]

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here