Led och följ gruppens utvecklingsarbete med elever i vardagen

0
180

Att arbeta vetenskapligt som mindre grupp kan vara en utmaning när det gäller att samla in tillräckligt med empiri för att kunna göra en bra analys där mönster framgår. Ett sätt att ändå göra detta är att samla in reflektioner från gruppens medlemmar under längre tidsperioder och kring flera olika pedagogiska arbetssätt. Ett annat sätt är att involvera eleverna i att reflektera över hur olika pedagogiska arbetssätt fungerar för dem. Då genereras större mängder empiri som kan analyseras vetenskapligt.

Nytta som uppstår

[Kommer inom kort]

Exempel från praktiken

[Kommer inom kort]

Hur komma igång?

[Kommer inom kort]

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here