Lär känna ett digitalt forskningsverktyg och dess analysfunktioner

0
1180

En konkret nytta som utvecklats vidare inom ramen för FoU-programmet är det digitala IT-stödet Loopme, i grunden ett forskningsverktyg men som även har fått stor spridning bland lärare främst inom yrkesutbildning. Detta verktyg är ett exempel på vad vi i forskningsartiklar kallat för “vetenskaplig social media”, läs mer här. Detta IT-stöd har visat sig fungera väl för pedagogisk aktionsforskning, där lärare deltar i forskningsprocesser genom att studera sin egen praktik på ett systematiskt, kooordinerat och dokumenterande sätt.

IT-stödet har i vårt FoU-program använts på många olika sätt av skolledare och skolutvecklare för att på ett systematiskt sätt leda och följa lärares lärande och kompetensutveckling i realtid. Lärarna bygger då själva upp en bas av tillförlitlig och närproducerad evidens att förlita sig på kring vilka pedagogiska idéer som fungerar i just deras skola. IT-stödet används som en app i telefon eller läsplatta samt på webben för djupare analys. Lärare har sedan 2012 använt IT-stödet för att följa elevers och studenters lärande formativt, främst inom arbetsplatsförlagt lärande. 2016 anpassades det så att även skolledare och skolutvecklare kunde följa lärares lärande. Anpassningarna utformades i samarbete med skolledare och skolutvecklare i sju olika kommuner runt om i Sverige. Genom FoU-programmet “Vetenskaplig skola – på riktigt” har vi fördjupat vår förståelse för när och hur praktiker kan nyttja IT-stödet i sitt arbete med systematiskt utvecklings-, kvalitets- och analysarbete.

Nytta som uppstår

I tre steg kan man med hjälp av IT-stödet uppfylla intentionerna i skollagen kring att anta ett vetenskapligt förhållningssätt som präglas av systematik, dokumentation, reflektion och av att sätta professionens expertis i centrum. Arbetssättet bygger på att man först tillsammans utformar konkreta handlingsorienterade uppdrag som förstärker skolans redan pågående utvecklingsarbete, och sedan leder, följer och slutligen analyserar lärares lärande via statistik i IT-stödet. Detta säkerställer att skolans utvecklingsarbete sker vetenskapligt och ger konkreta effekter på elevers lärande.

Exempel från praktiken

Här är en video där skolledare och rektorer i Uddevalla berättar om hur de använt IT-stödet:

Rektorer och lärare berättar om vetenskaplig social media i två skolor i Uddevalla kommun

Hur komma igång?

Följande video ger en kort översikt över teorin bakom IT-stödet och hur det blir i praktiken:

Modell för lärares professionsutveckling / fortbildning

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here