Genomför tillitsbaserad nulägesanalys på en dag med personal eller chefer

0
190

Hos två av deltagarna i vårt FoU-program “Vetenskaplig skola – på riktigt” har vi prövat ett nytt sätt att genomföra en nulägesanalys. Arbetet började i en form som var utspridd på tre månader, med löpande reflektionsuppdrag för skolledare kring olika fokusområden. Därefter fortsatte arbetet med att alla steg trycktes ihop på en enda dag. Först för ett 30-tal skolledare i förskoleverksamheten i Hässleholm, och sedan för ett 60-tal förstelärare i Uddevalla på olika nivåer. Arbetssättet var så uppskattat att vi nu börjat formulera ett upplägg där en verksamhet kan genomföra en grundlig nulägesanalys på en enda dag. Analysarbetet görs under tiden deltagarna är på lunch. Detta blev möjligt först när vi hade utformat ett antal analysgrepp som bygger på digital datainsamling och analys.

Nytta som uppstår

[Mer text kommer inom kort]

Exempel från praktiken

[Mer inom kort]

Hur komma igång?

[Mer inom kort]

Tack för bild till: Carlos Muza on Unsplash

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here