Låt skolledare föra digitala medarbetardialoger under året

0
130

En lite oväntad möjlighet att arbeta vetenskapligt har visat sig för skolledare. Genom digitala individuella reflektionsuppdrag som genomförs löpande under året kan skolledare hålla en tätare kontakt med samtliga medarbetare på ett mer tidseffektivt sätt än vad som låter sig göras på andra sätt. Uppdragen kan fokusera på utvalda fokusområden utifrån skolans årshjul, eller kan vara mer individuellt orienterade utifrån vad varje enskild medarbetare har satt upp för utvecklingsmål. Sedan kan medarbetaren föra en förtrolig dialog med sin skolledare löpande under året, utan att det för den skull blir alltför betungande för skolledaren. Skolledaren kan också använda vetenskaplig analysmetodik för att snabbare få en överblick över varje medarbetares situation och utveckling.

Nytta som uppstår

[Mer inom inom kort]

Exempel från praktiken

[Mer info inom kort]

Hur komma igång?

[Mer info inom kort]

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here