En trappstegsmodell förtydligar de olika stegen i lärares lärande

0
462

I arbetet med deltagarnas verksamheter har det under 2021 framträdit ett mönster. Lärares lärare kan ske i olika former som är olika avancerade. En trappstegsmodell ritades upp som illustrerar fem olika nivåer av hur avancerat lärares lärande kan vara. De mer grundläggande nivåerna handlar om individuell reflektion och gruppöverenskommelser mellan arbetslag och skolledning. På mittennivån arbetar en hel skola tillsammans och prövar olika pedagogiska idéer. På de mest avancerade nivåerna analyseras lärares lärande vetenskapligt, endera på skolan eller i samarbete med andra skolor.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here