SKA + lokalt utvecklingsarbete behöver sammansmälta i en metod

0
308

I arbetet med skolhuvudmännen har det under 2021 blivit allt tydligare att skolors systematiska kvalitetsarbete och det lokala utvecklingsarbetet behöver smälta samman och bli en och samma process. Det är dock lättare sagt än gjort. Olika upplägg för hur detta skulle kunna gå till har skisserats. Under 2022 fortsätter utprovningen av hur detta kan gå till rent praktiskt. En fördel när det lokala utvecklingsarbetet sker på ett sätt som går att koppla ihop med det förvaltningsövergripande SKA-arbetet är att det upplevs som mer meningsfullt av inblandade parter. Figuren nedan visar målbilden i arbetet.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here