VV-metoden kan användas för att bepröva innehåll i Skolverkets lärportal

0
370

Under 2021 har två av deltagande skolhuvudmän valt att försöka kombinera deltagande i FoU-programmet med deltagande i Skolverkets insats för nyanländas lärande. Syftet är att vetenskapligt bepröva innehåll i Skolverkets lärportal via metoden Värdeskapande Vetenskapande (VV-metoden), för att se vilka effekter olika delar av Skolverkets stödmaterial på Lärportalen ger i praktiken. Om sådant beprövande fungerar väl inom nyanländas lärande kan det utökas till andra områden. Länk till Skolverkets lärportal:

Skolverkets lärportal

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here