Digital datadriven dialog effektiviserar nulägesanalyser

0
325

Under 2021 har en ny metod för att genomföra nulägesanalys prövats i Hässleholms kommun. Den nya vetenskapliga metod som tagits fram på Chalmers användes ihop med IT-stödet Loopme. 65 skolledare fick reflektera löpande under ett halvårs tid kring olika centrala teman. Deras reflektioner användes sedan för att ta fram en åtgärdsplan som sedan beslutades av förvaltningsledningen. Arbetssättet kom att kallas för DDD – Digital Datadriven Dialog – och togs emot positivt av många skolledare i Hässleholm. Arbetsprocessen och resultatet beskrivs ingående i följande rapport:

Nulägesanalys för Samverkan för bästa skola

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here