Kooperativt lärande i grundskolan

0
705

Fem grundskolor med 100 lärare i tre kommuner ville stärka sitt arbete med kooperativt lärande via värdeskapande vetenskapande. Elva uppdrag skapades av två experter på området, och genomfördes av lärarna under fem månaders tid. Uppdragen handlade om att utveckla samtalsmönster och samarbetsförmåga bland eleverna, att införa elevsamarbete i rutinuppgifter samt att pröva nya strukturer för samarbete i klassrummet.

Skolorna hade ett behov av kompetensutveckling på området, och tackade då ja till möjligheten att även prova på värdeskapande vetenskapande som metod. Efter en behovsinventering följde en heldags kompetensutveckling på plats med experterna. Sedan fick lärarna ett nytt uppdrag varannan vecka att genomföra och reflektera kring. Varje lärare fick individuell och förtrolig feedback från lärledare, skolledare och experter. Hälften av uppdragen var knutna till teori och litteratur, hälften handlade om praktiska handlingar i klassrummet.

Taggar utformades av experterna i samråd med metodforskare. Några vanliga effekter som fångades via taggarna var ”Elever är mer delaktiga”, ”Elever lär sig bättre”, ”Elever hjälper varandra mer” och ”Ökad sammanhållning i gruppen”.

Efter genomförd insats fick deltagarna berätta hur de uppfattat arbetet med kooperativt lärande och den vetenskapliga metoden. Uppdragen uppfattades som relevanta, tydliga och utvecklande. Att reflektera efter varje genomfört uppdrag tyckte många gav nyttig självinsikt. Enstaka lärare var lite obekväma med att dela sina inre tankar.

Att få feedback förstärkte lärarnas lärande och gav även extra motivation. Ibland glömdes feedback dock bort, vilket ledde till viss frustration och besvikelse bland lärarna. Analysmöten där alla lärare fick diskutera utfall upplevdes som mycket givande. Skolledarna uppskattade systematiken och allas delaktighet. Insatsen fick mer genomslag, effekter och problem synliggjordes och analysen fördjupades när alla kollegor arbetade koordinerat, dokumenterande och tillsammans. Synliga skillnader i engagemangsnivå gav också viktig information i det fortsatta ledarskapet.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here