Bemötande på vuxenutbildningen

0
634

En enhet för kommunal vuxenutbildning tillämpade under 2019 värdeskapande vetenskapande i en kompetensutvecklingsinsats för alla 39 medarbetare på enheten. Syftet var att stärka personalens förmåga att ge god service och bemötande mot varandra och mot kursdeltagarna. En expert träffade personalen vid fyra tillfällen för föreläsningar och workshops. Däremellan fick personalen olika uppdrag som att ge positiv feedback till en kollega, att bemöta en kollega respektfullt, att förbättra valfri aspekt av sin kommunikation och att reflektera över olika attityder på arbetsplatsen. Ett inledande uppdrag fångade också upp personalens förväntningar inför första tillfället. Taggar fångade effekter som ”Fler tar ökat ansvar”, ”Blev lyssnad på”, Vi hjälper varandra att lyckas” och ”Förbättrad kommunikation”. Taggarna utformades av skolledarna själva genom att diskutera igenom vilka effekter de ville uppnå med insatsen.

Skolledarna upplevde att de kunde följa personalens lärande och utveckling på ett sätt som inte varit möjligt vid tidigare insatser. De handlingsorienterade uppdragen gav en kollektiv beteendeförändring på arbetsplatsen. Förändringen kunde följas under pågående insats och på individnivå via medarbetarnas förtroliga reflektioner till skolledarna. Medarbetare som annars ofta är tysta vågade efter hand komma till tals mer än vanligt vid träffarna, eftersom de hade blivit bekräftade av skolledarna genom skriftlig feedback på reflektionerna.

Sammantaget påverkade insatsen medarbetarna mer på djupet än vad en föreläsningsserie vanligtvis gör. Alla fick komma till tals, inte bara de som pratar mycket. Detta gav skolledarna en mer komplett bild av situationen på arbetsplatsen, vilket upplevdes leda till bättre beslut, effektivare resursanvändning och en tydligare bild av varje medarbetares utveckling. Det var också lättare för skolledarna att bedöma vilka effekter insatsen fick på arbetsplatsen.

Värdeskapande vetenskapande har blivit ett återkommande inslag på enheten. Dock har huvudansvaret för att utforma uppdrag, följa medarbetare och ge dem feedback tagits över av arbetslagsledarna.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here