Internationell fortbildning av lärare

0
766

Ett fyraårigt EU-projekt med elva partners från sju olika länder inleddes 2018 med målet att fortbilda yrkesverksamma lärare i Europa i entreprenöriell kompetensutveckling. Fokus var på stärkt förmåga att utveckla elevers och studenters kreativitet, uthållighet, initiativkraft, samarbetsförmåga, ledarskap, resursanskaffning och idéutvecklingsförmåga. Projektledningen valde från start att bygga projektet på värdeskapande vetenskapande som metod, och på värdeskapande lärande som en central pedagogisk idé. Läs mer om projektet på www.entrecompedu.eu.

2019 genomfördes en pilotfas där 52 lärare från Belgien, Spanien, Makedonien och Wales utbildades. Tre workshops genomfördes, med handlingsorienterade uppdrag till deltagarna däremellan. De 40 uppdragen handlade om att diskutera med kollegor, låta sina elever få skapa värde för någon utanför klassrummet, försöka koppla sin undervisning mot omvärlden, och att pröva olika bedömningsmetoder. Taggar fångade effekter som ”Ändrade min praktik”, ”Stark effekt på mina elever”, ”Utvecklade min förmåga” och ”Nya insikter”.

Deltagarna i piloten gjorde 1272 reflektioner på sina uppdrag, och fick feedback på varje reflektion från ett internationellt team av experter. Detta genererade lika mycket text som i en tjock bok. Dessa mixade data visade vilka uppdrag som ledde till vilka effekter, och varför. Projektet är därmed redan i pilotfasen en av de största internationella vetenskapliga effektstudier som gjorts på området. All text översattes, analyserades av projektledningen i Bryssel och utgjorde underlag för en större revidering inför fas två.

Deltagarna var överlag mycket nöjda med både form och innehåll. Uppdragen bidrog till att skapa en välkommen tydlighet. Att få feedback var uppskattat. Dock visade analysen att det behövdes ännu större tyngdpunkt på handlingsorienterade uppdrag för att få starkare eleveffekter.

I fas två kommer 300 lärare från 35 länder runt om i världen att delta, även från länder utanför EU såsom Malaysia, Chile, Argentina, Turkiet, Palestina, Oman, Namibia och Nepal. Detta öppnar upp för att djupare studera hur kulturskillnader påverkar effekten av olika pedagogiska idéer.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here