Varför värdeskapande vetenskapande? 16 goda skäl

0
1118

Med denna bok kan skolan sägas gå från noll till en välfungerade metod för vetenskapande som involverar all personal på en skola. Vad är nu grejen med det? Varför ska hela skolans personal ens bry sig? Räcker det inte med den vanliga lilla klicken engagerade eldsjälar? Kommer det verkligen göra skillnad att alla är med och forskar på riktigt? Ja, vi tror det.

När många skolor runt om i landet till slut lyckas etablera en forskarkultur som involverar alla på skolan tror vi det kommer göra stor skillnad både på kort och längre sikt. Inte bara för personalen och eleverna, utan för hela omgivande samhället. Dessa effekter sammanfattas i tabell 5. I detta kapitel beskrivs resonemanget bakom var och en av dem kortfattat.

Ju längre fram i tiden vi kommer i tabell 5, desto mer spekulativa är givetvis effekterna. Det är aldrig lätt att förutspå framtiden. Å andra sidan, ju närmare nutiden vi kommer i tabell 5, desto säkrare kan vi vara på att effekterna faktiskt uppstår, eftersom vi redan ser dem på skolor runt om i Sverige som arbetar med värdeskapande vetenskapande. Denna bok handlar dock inte om att bevisa att effekter finns, utan om att på ett begripligt sätt berätta om dem. Eventuella ”rigorösa bevis” får vi återkomma till på andra sätt, kanske via vetenskapliga artiklar som väntar på att skrivas.

Detta avslutande kapitel får snarare ses som en översikt över effekter vi som arbetar till vardags med värdeskapande vetenskapande kan se idag och spekulera kring för framtiden. Eller snarare, som vi eventuellt kan nå om vi verkligen anstränger oss tillsammans. Vi tror inte att framtiden är på förhand bestämd (deterministisk livssyn), utan att den behöver skapas av helt vanligt folk som skrider till gemensam handling och samarbetar över tid och gräns (handlingskraftens livssyn). Skolfolk främst. Sådana som du och jag. Men andra yrkeskategorier kommer också behövas.

Detta kapitel, precis som hela denna bok, kommer inte heller fokusera särskilt mycket på risker, problem och utmaningar med värdeskapande lärande. Det finns gott om människor i samhället som gärna tar på sig rollen som kritiska granskare, och gör det bra. Det kommer så småningom absolut finnas ett behov av kritisk granskning av värdeskapande vetenskapande som ny vetenskaplig metod. Men vår roll, och ambitionen med denna bok, handlar snarare om att detaljerat beskriva det nya vi har fått syn på.

Syftet är enkelt – att hjälpa alla er som vill vara med på resan och skapa den ljusa framtid vi tror oss se för skolan i en ny och mer vardagligt vetenskapande era. Ja, för vi tror faktiskt att skolan kan ta steget in i en ny och givande era. I alla fall på längre sikt, på sisådär en tre, fem eller 30 års sikt, beroende hur snabba vi är. Vi tror att vi har fått syn på en viktig, kanske rentav omvälvande, framtidsvision om hur man uppnår en vetenskaplig skola på riktigt, och varför den är både genomförbar och högst önskvärt. Framtiden får utvisa om våra mer långsiktiga spekulationer håller.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here