Heldag med erfarenhetsutbyte 15 okt 2019 i Göteborg

0
1816

Göteborg blir platsen för en första heldagskonferens med erfarenhetsutbyte kring Chalmers aktionsforskning inom vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan (VBES). Datum och tid är satt till den 15:e oktober 2019, kl 10-17 med efterföljande middag för dem som vill vara med. Till denna första träff så bjuder vi in främst er som redan samarbetar kring det digitala forskningsverktyg som byggts upp av forskare på Chalmers (läs om det här).

Fokus denna dag blir på att utbyta erfarenheter mellan de skolor och huvudmän som kommit en bit på resan. En sådan heldag har länge efterfrågats. Senare kommer vi även bjuda in bredare till en dag då alla som vill utbyta erfarenheter kan komma, oavsett hur de arbetar idag med vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan.

Vi gissar att ett 40-tal personer från ett 10-tal olika huvudmän / kommuner runt om i Sverige kommer vilja delta. Det kommer främst vara skolledare, skolchefer, pedagoger, forskare och skolutvecklare som deltar. Konferensen är kostnadsfri för upp till fyra deltagare per huvudman (är man fler går det bra, men då får man vara med och bidra till omkostnaderna). Vi kommer hålla till på Park 49, som är Handelskammarens konferenscenter i Göteborg. Anmälan sker till Martin Lackéus på Chalmers Tekniska Högskola. Skicka e-post till martin.lackeus@chalmers.se om du vill komma och hur många ni kommer.

Några av de som kommer dela med sig av sina erfarenheter är Marika Delvret, rektor på Sommarhemsskolan i Uddevalla samt Helén Viebke, ansvarig för ett stort VBES-relaterat projekt i Åstorps kommun. De kommer dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta systematiskt, dokumenterande och digitalt med fortbildning, skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på vetenskaplig grund.

Marika kommer särskilt berätta om den granskning från Skolinspektionen som hon deltog i under vintern 2018-19, och som fokuserade särskilt på vetenskap och beprövad erfarenhet (läs mer här). Sommarhemsskolan var en av blott fem skolor som klarade granskningen utan anmärkning, vilket 25 skolor runt om i Sverige inte gjorde.

Helén kommer bland annat berätta om ett forskningsprojekt Åstorps kommun bedriver i samarbete med IFOUS och tre andra huvudmän. I detta forskningsprojekt används det digitala IT-stödet LoopMe för att samla in data om vilka didaktiska metoder för programmeringsundervisning som ger vilka effekter på elevers lärande av datalogiskt tänkande, med mera.

Vi kommer också ägna dagen åt flera öppna forum, där alla deltagare kan utbyta erfarenheter med varandra utifrån olika intressen. Har du något som du tror är av särskilt intresse för samtliga deltagare, hör gärna av dig till oss som organiserar konferensen så diskuterar vi om vi kan erbjuda en tid att berätta inför alla deltagare.

Preliminärt program:

9.30 Välkomstfika
10.00 Introduktion om vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan (Martin Lackéus m fl)
10.15 Marika Delvret berättar om hur de jobbar på Sommarhemsskolan i Uddevalla
10.45 Helén Viebke berättar om hur de jobbar i Åstorps kommun
10.45-12.00 Erfarenhetsutbyte i tvärgrupper med deltagare från 5-10 huvudmän

12.00-13.00 Lunch!

13.00-13.30 En tredje huvudman berättar om hur de jobbar (TBD)
13.30-15.00 Fortsatt erfarenhetsutbyte i tvärgrupper med deltagare från 5-10 huvudmän
15.00-15.30 Fika!
15.30-16.00 Vision för vetenskap och beprövad erfarenhet på längre sikt (Martin Lackéus)
16.00-16.30 Runda med alla deltagare – 1 minut om höjdpunkter och utmaningar
16.30-17.00 Avslutning och nästa steg

/Martin Lackéus, forskare på Chalmers

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here