Man får bättre skola

0
1438

Det är ingen lätt sak att begära av skolor att de ska arbeta vetenskapligt. En del anser att det rentav är en naiv och orealistisk tanke. Men det är ändå likväl en riktigt god tanke. Ambitionen är att man ska komma bort från enskilda lärares subjektiva magkänsla och i stället tillsammans som ett professionellt kollegium försöka nå en visshet på allt fler områden om att man bedriver utbildning på ett så bra sätt som möjligt. Egentligen är det för tidigt att säga om man kommer lyckas. Men det är också för tidigt att säga att det inte går att ha en skola som bedrivs med vetenskap och beprövad erfarenhet som bas.

Det man kan vara säker på är att många andra områden har lyckats fenomenalt väl i att få till bättre verksamhet genom att arbeta mer vetenskapligt. Medicin är det klassiska exemplet, där man genom att förhålla sig vetenskapligt har gjort enorma framsteg senaste århundradena. Det har gjort att man räddar allt fler liv och att vi människor lever allt längre. Det är ingen dum tanke att försöka få till liknande effekter på utbildningsområdet.

Den allra svåraste frågan kring vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan (VBES) är hur-frågan. Vad VBES handlar om på övergripande nivå, och varför det är en god idé, är egentligen inte så många som är oeniga kring. I stället är det hur-frågan som vi ännu är i en tidig fas av förståelse kring.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here