Mer fokus på skolutveckling

0
201

Skolutveckling kan handla om mycket mer än lärares kompetensutveckling. Många andra typer av utvecklande ledarskap i skolan kan underlättas med värdeskapande vetenskapande som metod. Det kan vara en skola med utmaningar som behöver genomföra olika åtgärder för att vända en negativ trend. Eller en skola som av andra skäl identifierat ett behov av förändrade arbetssätt i någon önskad riktning. Kanske i enlighet med en gemensamt beslutad målbild kring vad som utgör god undervisning, eller kring vad det innebär att vara en god kollega. Det kan även handla om en skola som behöver förändra arbetsplatsens kultur eller personalens värderingar.

Högre förändringstryck

I sådana utvecklingssituationer kan konkreta uppdrag och taggar underlätta arbetet och skapa ett högre förändringstryck. Med hjälp av protokoll och idén om finkornig blandning vävs utvecklingsarbetet in i vardagsarbetet. Fler medarbetare lägger mer fokus på utveckling. Både för att det är enklare att genomföra, för att de får stöd i att komma ihåg utvecklingsarbetet och för att det som görs blir synligt. Att få erkännande och bekräftelse från sin chef när man försöker bidra till positiv förändring är nämligen något vi människor uppskattar. Dessutom blir den samlade förändringskraften och skillnaden i organisationen både synlig och inspirerande när all personal får vara med och se och tolka insamlade data efteråt.

Systematiserat utvecklingsarbete

Att en ny forskningsmetod kan ge ökat utvecklingsfokus beror på att aktionsforskning är en sorts systematiserat utvecklingsarbete. Lägger man till ett fokus på värdeskapande handlingskraft och känslofokus kan vi enklare förstå och uppskatta varför värdeskapande vetenskapande är en ny och fungerande metod inom transformativt och utvecklande ledarskap. Det är en välkommen nyhet för utvecklingsinitiativ som lider av förändringströtthet, bristande fokus och svagt intresse från personalen. Det blir både enklare och mer givande för dem att vara med och göra skillnad.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here