VAD ÄR BEPRÖVAD ERFARENHET I SKOLAN?

Genererad av flera huvudmän tillsammans

Vad som blir tydligt när man läser Skolinspektionens granskningar från våren 2019 är att erfarenhet inte kan anses vara beprövad förrän den har prövats i flera olika organisationer. Och det räcker då inte med flera olika skolor inom en och samma kommun. Frasen ”andra huvudmän” nämns i 22 av 29 protokoll från Skolinspektionen, och är en vanlig grund för att inte bli godkänd i granskningarna. En skola i Gullspång behöver till exempel enligt Skolinspektionen nu förbättra sina "strukturer för att möjliggöra för lärarna vid kommunens skolor att systematiskt pröva, dokumentera och utveckla sina...

Erfarenhet som är prövad och dokumenterad

Frågar man Skolverket vad beprövad erfarenhet egentligen är så låter det så här: "För att en erfarenhet ska kunna kallas beprövad så måste den vara prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många". Så skriver Eva Minten på Skolverket i en skrift på ämnet som Lunds Universitet har gett ut i samarbete med Skolverket. Sådan erfarenhet byggs i verksamheten och av professionen. Den är precis lika relevant som akademiskt framtagen kunskap. Man kan alltså komma fram till att något helt annat fungerar i den egna skolan än det som forskare...