SLUTKONFERENS 8/11 I GÖTEBORG

Efter ett tre år långt forsknings- och utvecklingsprogram under Chalmers ledning, har det nu blivit dags att summera våra lärdomar av vetenskaplig skola och förskola på nytt sätt. Detta är första (och enda) gången vi berättar om arbetet för utomstående på ett samlat sätt, så det blir en unik konferens med många spännande resultat! Dessa resultat används redan dagligen av tusentals praktiker, av många forskare, och även av aktörer som Skolverket, regioner, ideella föreningar, privata aktörer och internationellt.

Skolledare, skolchefer och pedagoger från fyra skolhuvudmän samlas i Göteborg för att berätta om sina lärdomar. Vi börjar kl 09.00 och håller på till kl 16.00. Allt presenteras av praktiker, för praktiker, men ramas in av forskare på Chalmers i början och slutet av dagen. Läs mer nedan om allt spännande innehåll - och missa inte att titta på våra korta videos på 0,5-2 minuter.

PROGRAMMET

Varje pass har tre spår - förskola, skola/vux eller övergripande. Välj att följa ett spår, eller byt under dagen utifrån intresse.

Varje programpunkt består av 15 min presentation och 30 min diskussion / reflektion. De presenteras med en kort video vardera. Några videos är samma, innehållet kommer då anpassas utifrån spårets kontext. Programmet är preliminärt, detaljer kan komma att ändras.

09.00 Kaffe och mingel
09.30 Välkomna och bakgrund
10.00 Paus

Pass 1 - 10.15-11.00

FÖRSKOLA: En formativ arbetsprocess för ledarskapet (Fridaskolorna)

SKOLA/VUX: Viktiga vägval för skolledare (Åstorps kommun)

ÖVERGRIPANDE: Kollegialt lärande för 1400 pedagoger (Uddevalla kommun)

Pass 2 - 11.05-11.50

FÖRSKOLA: Praktiknära SKA-arbete i förskolan (Hässleholms kommun)

SKOLA/VUX: Kollegial samsyn i VUX (Åstorps kommun)

ÖVERGRIPANDE: Modell för delaktig skolutveckling (Åstorps kommun)

11.50 LUNCH

Pass 3 - 13.10-13.55

FÖRSKOLA: Att bepröva Skolverkets språkutveckling (Åstorps kommun)

SKOLA/VUX: Att leda 700 pedagogers lärande (Åstorps kommun)

ÖVERGRIPANDE: Att växa som processledare (Hässleholms kommun)

Pass 4 - 14.00-14.45

FÖRSKOLA: Delaktig skolutveckling i förskolan (Åstorps kommun)

SKOLA/VUX: Riggat för långsegling (Uddevalla kommun)

ÖVERGRIPANDE: Praktiknära SKA-arbete (Hässleholms kommun)

14.45 GO'FIKA OCH MINGEL
15.15 Återsamling och avslutande diskussion
16.00 Slut


ANMÄLAN OCH KOSTNAD

Slutkonferensen är fullbokad. Om du vill skriva upp dig på väntelista, använd knappen ovan. Det kan komma avbokningar, och då står du först i kön.

Varje huvudman som deltagit i FoU-programmet får tre platser gratis (separat anmälan till dessa platser). För övriga deltagare kostar det självkostnadspris 590 kr per deltagare vilket faktureras i förskott vid anmälan. Kostnaden täcker fika, lunch och lokal.

Vi kommer vara i centrala Göteborg - plats meddelas senare.