VIDEOSERIE OM DEN VETENSKAPANDE LÄRAREN

I denna videoserie i fyra delar får du bekanta dig med forskningsmetoden som kallas ‘värdeskapande vetenskapande’. Första delen (13 min) ger en introduktion till metoden, hur den fungerar, varför den kan vara intressant för skolor och förskolor, samt effekter vi sett. Andra delen (25 min) handlar om två grundläggande begrepp i metoden – uppdrag och taggar. Tredje delen (16 min) handlar om ytterligare tre grundläggande begrepp – känsloläge, kommentarstråd och innehållspaket. Den fjärde och avslutande delen (36 min) har fokus på analysarbetet, och ger även två konkreta exempel på hur dataanalys kan gå till i praktiken. Hela videoserien tar 1,5 timme att titta igenom.