VERKTYG

Vetenskaplig social media

0
Samhällets digitalisering har medfört en framväxt av nya sätt att studera mänskliga upplevelser. Ett helt nytt forskningsfält håller på att växa fram kallat digital sociologi. Dels studerar man hur människor använder existerande digitala plattformar, dels utvecklar man nya digitala metoder för att kunna bedriva effektivare forskning. På Chalmers har ett mångårigt forskningsprogram resulterat i en helt ny digital vetenskaplig metod som bygger på vad som har kommit att kallas ”Vetenskaplig social media” – social media skräddarsydd för samhällsvetenskaplig forskning. Forskare har under en sjuårsperiod utvecklat ett IT-stöd som liknar social media-plattformar såsom Twitter och Facebook, men som är...