Följ upp en fortbildning eller utvecklingsinsats med vetenskaplig metod

0
209

Ett av de vanligaste arbetssätten i vårt FoU-program har varit att bedriva fortbildning som följs upp med hjälp av den vetenskapliga metoden Värdeskapande Vetenskapande (VV-metoden). Utifrån en behovsanalys väljs ett fokusområde ut som anses angeläget för del av eller en hel skola / förskola. Lämplig litteratur väljs ut som stöttar arbetet. Sedan designas handlingsorienterade uppdrag till alla deltagare där de förväntas pröva något från litteraturen i deras vardag, och sedan reflektera kring eventuella effekter (eller uteblivna effekter). Det finns ett relativt stort antal färdiga uppsättningar med uppdrag att välja mellan, men det är också bra att involvera medarbetarna i design av handlingar alla ska pröva.

Nytta som uppstår

Detta sätt att arbeta med fortbildning har visat sig vara mer kraftfullt och ge ett mer fördjupat kollegialt lärande än vad som tidigare varit möjligt. Det har förtydligat kopplingen mellan litteraturen och medarbetarnas praktiska vardag, och har också visat sig stärka analysförmågan och därmed det systematiska kvalitetsarbetet. Deltagare har också upplevt en markant tidsbesparing i arbetet med att följa och stötta medarbetarna i deras lärresa. Fortbildning blir på detta nya vis att arbeta ett hanterbart sätt att bygga en mer vetenskaplig skola “på riktigt”. Alla läser samma texter, alla gör samma handlingar (men på sitt unika sätt), alla reflekterar och alla blir delaktiga i analysarbetet.

Exempel från praktiken

En förskolerektor i Åstorps kommun berättar om hur de arbetat praktiskt på detta vis, i detta webbinarium (rektorn börjar prata 11 minuter in i videon):

Så släpper vi loss upptäckarlusten i vår förskoleutveckling

Hur komma igång?

[Mer kommer inom kort]

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here