Låt nyckelpersoner delta i en forskarutbildning för praktiker

0
181

Vårt FoU-program kring vetenskaplig skola omfattar fyra skolhuvudmän där tusentals medarbetare har berörts. Det har gjort det tydligt att det i en skolorganisation behövs ganska många personer med särskilt djup kompetens kring vetenskaplig metodik. På varje skolenhet eller förskoleenhet behövs minst en person som besitter fördjupade kunskaper i vetenskapligt arbete. Dock är det inte genomförbart att alla dessa nyckelpersoner ska ha genomgått en traditionell fyraårig forskarutbildning. Därför utformade vi en alternativ typ av forskarutbildning som tar ett års deltidsstudier. Den ges inte av högskolan, leder inte till doktorsexamen eller högskolepoäng. Man lär sig inte heller i närheten av allt som doktorander får lära sig. Kanske är därför ordet “forskarutbildning” i vissas ögon missvisande (ja en del har uttalat viss skepsis). Samtidigt är det här fråga om en utbildning som leder till att man kan leda andras vetenskapliga arbete, om än med vissa begränsningar. Därför har vi ändå valt att kalla det för en forskarutbildning för praktiker.

Med detta ordval vill vi vidga synen på vad “forskning” kan vara, och vem som kan ikläda sig rollen som “forskare” på en skola. Vi vill också ifrågasätta den rådande uppfattningen att skolor och förskolor inte kan bedriva vetenskaplig verksamhet utan ett samarbete med en högskola. Vår slutsats är att skola och förskola på vetenskaplig grund förutsätter en autonomi i förhållande till högskolan, av rent krassa ekonomiska skäl. Det är få skolhuvudmän som kan erbjuda varje skola eller förskola ett samarbete med en högskoleforskare. Vi behöver finna nya vägar. En forskarutbildning för praktiker är här en viktig pusselbit. Läs mer om forskarutbildning för praktiker här och här.

Nytta som uppstår

[Mer kommer inom kort]

Hur komma igång?

[Mer info kommer inom kort]

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here