Vetenskaplig social media

0
812

Samhällets digitalisering har medfört en framväxt av nya sätt att studera mänskliga upplevelser. Ett helt nytt forskningsfält håller på att växa fram kallat digital sociologi. Dels studerar man hur människor använder existerande digitala plattformar, dels utvecklar man nya digitala metoder för att kunna bedriva effektivare forskning. På Chalmers har ett mångårigt forskningsprogram resulterat i en helt ny digital vetenskaplig metod som bygger på vad som har kommit att kallas ”Vetenskaplig social media” – social media skräddarsydd för samhällsvetenskaplig forskning. Forskare har under en sjuårsperiod utvecklat ett IT-stöd som liknar social media-plattformar såsom Twitter och Facebook, men som är helt skräddarsytt för att kunna samla in stora mängder empirisk data för forskningsändamål, läs mer här. Detta IT-stöd har visat sig fungera väl för pedagogisk aktionsforskning, där lärare deltar i forskningsprocesser genom att studera sin egen praktik på ett systematiskt, kooordinerat och dokumenterande sätt. Ett flertal studier har genomförts, och forskningen har rönt stor internationell uppmärksamhet genom flera prestigefulla utmärkelser.

IT-stödet kan användas av skolledare och skolutvecklare för att på ett systematiskt sätt leda och följa lärares lärande och kompetensutveckling i realtid. Samtidigt bygger lärarna själva upp en bas av tillförlitlig och närproducerad evidens att förlita sig på kring vilka pedagogiska idéer som fungerar i just deras skola. IT-stödet används som en app i telefon eller läsplatta samt på webben för djupare analys. Lärare har sedan 2012 använt IT-stödet för att följa elevers och studenters lärande formativt, främst inom arbets-platsförlagt lärande. 2016 anpassades det så att även skolledare och skolutvecklare kunde följa lärares lärande. Anpassningarna utformades i samarbete med skolledare och skolutvecklare i sju olika kommuner runt om i Sverige.

I tre steg kan man med hjälp av IT-stödet uppfylla intentionerna i skollagen kring att anta ett vetenskapligt förhållningssätt som präglas av systematik, dokumentation, reflektion och av att sätta professionens expertis i centrum. Arbetssättet bygger på att man först tillsammans utformar konkreta handlingsorienterade uppdrag som förstärker skolans redan pågående utvecklingsarbete, och sedan leder, följer och slutligen analyserar lärares lärande via statistik i IT-stödet. Detta säkerställer att skolans utvecklingsarbete sker vetenskapligt och ger konkreta effekter på elevers lärande.

Följande video ger en kort översikt över teorin bakom IT-stödet och hur det blir i praktiken:

Modell för lärares professionsutveckling / fortbildning

Här är även en video där skolledare och rektorer i Uddevalla berättar om hur de använt IT-stödet:

Rektorer och lärare berättar om vetenskaplig social media i två skolor i Uddevalla kommun

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here