Det är god yrkesetik

0
1436

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har arbetat i många år med att definiera och beskriva vad lärares yrkesetik innebär. En sak de har kommit fram till är att samhällets tillit till lärarkåren fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska “på alla sätt nvända sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning”. Detta ska vidare ske “utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande” och “enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter.”

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here