Arbeta dokumenterande

0
1123

En grundläggande metod inom vetenskapligt arbete är att dokumentera noggrant. Det kan vara att dokumentera sina egna insikter eller observationer, men mycket vanligare är att man förmår andra att dokumentera sina tankar, erfarenheter och åsikter. De två allra vanligaste sätten att dokumentera vetenskapligt är att låta andra svara på enkäter eller att genomföra intervjuer med andra.

Mer specifikt inom skolan så finns det två uppenbara grupper av individer vars tankar, erfarenheter och åsikter kan dokumenteras. Lärare samt elever. Att dokumentera lärares tankar innebär att man fångar lärarprofessionens insikter direkt från dem som besitter praktisk expertis och vardagsinsikter. Att dokumentera elevers tankar innebär att man fångar tankar direkt från dem vars lärande är i fokus i skolan. Lärare kan aldrig fullt ut veta hur eleverna upplever skolan, medan elever aldrig fullt ut kan veta hur lärarna tänkt när de planerade och genomförde undervisningen. Båda gruppernas dokumenterade tankar, erfarenheter och åsikter har alltså sina för- och nackdelar.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here