FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROGRAM 2021-23

Vetenskaplig skola - på riktigt

I november 2020 inledde åtta parter tillsammans en spännande resa för att utforska vilka kvalitetseffekter det ger när skolforskning integreras med lärares vardagsarbete på riktigt. Parter som deltar är Chalmers, Studentlitteratur, Uddevalla kommun, Åstorps kommun, Hässleholms kommun, Fridaskolorna och Me Analytics.

STÖD TILL DELTAGARE I FoU-PROGRAMMET

Här beskrivs alla stödaktiviteter som just nu sker inom ramen för FoU-programmet. Om du är anställd hos någon av deltagarna är du välkommen att anmäla dig till valfri aktivitet nedan. Tanken med aktiviteterna är att många olika roller kan vara med, utifrån behov och intresse. Ingen är med på allt, men många kan vara med på något. Länk till digitala möten skickas ut till samtliga anmälda dagen före mötet.

Sprid gärna länken till denna sida internt i er organisation!

Öppen handledning kring vetenskapliga arbetssätt

Varannan onsdag 13-14.30 udda veckor är det öppen digital handledning kring lärares vetenskapliga metodik i skolan. Metodforskaren Martin Lackéus på Chalmers svarar på frågor samt går igenom olika aspekter av värdeskapande vetenskapande som är den vetenskapliga metod som används i FoU-programmet. Diskussion förs också kring olika frågeställningar som just nu är aktuella för deltagarna. Målgrupp är forskningsledare, skolledare, lärledare på skolor / förskolor, samt lärare som agerar i rollen som förändringsledare. Dessa öppna handledningar kombineras med fördel med läsning av handboken "Den vetenskapande läraren".

Anmälan sker senast måndagen innan via mail till martin.lackeus@chalmers.se

Öppen handledning kring IT-stödet LoopMe

Varannan onsdag 13-14.30 jämna veckor är det digital handledning kring LoopMe, som är ett IT‐stöd skräddarsytt för den vetenskapliga metoden värdeskapande vetenskapande. LoopMe ingår som ett obligatoriskt inslag i FoU-programmet. IT‐stöd har visat sig vara en nödvändig förutsättning för att uppnå vetenskaplig skola på riktigt, och används i programmet också för att samla in data som utgör vetenskaplig evidens för olika effekter. LoopMe-experten Carin Sävetun svarar på frågor, visar olika funktioner och diskuterar kring det som för närvarande pågår hos deltagarna. Målgrupp är forskningsledare, skolledare, lärledare på skolor / förskolor, samt lärare som agerar i rollen som förändringsledare.

Anmälan: carin@meanalytics.se senast måndagen innan

Erfarenhetsutbyte varje månad

Varje månad har vi ett nytt tema för erfarenhetsutbyte. Vi träffas digitalt en onsdag kl 9-11 i mitten av varje månad med start i november 2020. Målgrupp är förändringsledare, skolledare och skolchefer. Anmälan sker genom mail till carin@meanalytics.se senast en vecka i förväg

Nedan ser ni teman och tider för de första fem träffarna:

 • [PASSERAT] Ons 18 nov 2020 kl 9-11: Organisering.
  Vi utbyter erfarenheter kring organisering av vetenskapligt arbete. Alla deltagare får presentera sina tankar kring frågan: Hur införs ett nytt vetenskapligt arbetssätt i en hel organisation?

 • [PASSERAT] Ons 9 dec 2020 kl 9-11: Paketskapande.
  Vi utbyter erfarenheter kring behov av innehållspaket, samt hur vi bäst skapar de nya paket som behövs. Alla deltagare får presentera sina tankar kring frågan: Vilka innehållspaket använder vi idag/framöver?

 • [PASSERAT] Ons 13 jan 2021 kl 9-11: Uppstart på skola.
  Vi utbyter erfarenheter kring hur man kommer igång med vetenskapandet på en skola eller förskola. Alla deltagare får presentera sina tankar kring frågan: Hur gjorde vi för att komma igång på en skola / förskola, och vad lärde vi oss?

 • [PASSERAT] Ons 10 feb 2021 kl 9-11: Dataanalys.
  Vi utbyter erfarenheter kring hur insamlad data kan analyseras, vilka som gör analysarbetet, och vilka syften som kan uppnås med dataanalys. Alla deltagare får presentera sina tankar kring frågan: Hur har vi analyserat vår insamlade data?

 • Ons 17 mar 2021 kl 9-11: Ledarskap.
  Vi utbyter erfarenheter kring hur ledarskapet på olika nivåer påverkas av värdeskapande vetenskapande. Alla deltagare får presentera sina tankar kring frågan: Hur har våra skolledares / skolchefers arbete påverkats?

Halvårskonferens på Chalmers

Varje halvår träffas nyckelpersoner i programmet för erfarehetsutbyte fysiskt på Chalmers (om situationen tillåter), upp till tre från varje deltagande skolhuvudman. Första träffen kommer ske på Chalmers någon gång i april/maj 2021. Exakt datum sätts inom kort. Anmälan sker till carin@meanalytics.se senast en vecka i förväg.

Individuell handledning

Deltagare hos varje skolhuvudman kan när som helst boka in en individuell handledning med lämplig person hos Me Analytics eller Chalmers. Det kan röra uppstartsfrågor för enskild skolenhet, arbete med innehållspaket, dialog kring vetenskaplig metod, bokning av presentationer / diskussioner på plats hos en deltagande skolhuvudman.

Anmälan/dialog: carin@meanalytics.se