Samhällets digitalisering har medfört en framväxt av nya sätt att studera mänskliga upplevelser. Ett helt nytt forskningsfält håller på att växa fram kallat digital sociologi. Dels studerar man hur människor använder existerande digitala plattformar, dels utvecklar man...