Att arbeta vetenskapligt ställer stora krav på en skolorganisation. När många eller alla pedagoger på en skola behöver arbeta systematiskt, dokumenterande, hypotesprövande i ett kollegialt lärande så krävs ett stort mått av ledarskap från rektor. Detta brukar...
Det finns en benägenhet i skolan att hämta "evidens" från avlägsna platser på jorden och okritiskt trycka ut dem med en "top-down"-logik. Man tar en uppsättning idéer från exempelvis Singapore, Finland, Nya Zeeland eller Kanada, och så...
Att bygga undervisning på vetenskap och beprövad erfarenhet innebär att man ständigt måste växla mellan teori och praktik. Teori betyder i detta sammanhang all den befintliga litteratur som beskriver olika aspekter av skolan och dess olika arbetssätt....
En allt vanligare idé för hur man ska uppnå skollagens intentioner kring vetenskap och beprövad erfarenhet är att låta lärarna själva bedriva forskning på den egna verksamheten. Det finns några olika arbetssätt som används. Ett begrepp som...
Ett sätt att få in mer vetenskapliga tankar i sin verksamhet är att samarbeta med forskare på högskolor och universitet. Det är många som jobbar på detta vis i skolan. En del hyr in forskare som föreläsare,...
Vetenskapligt arbete och byggandet av beprövad erfarenhet är i grunden ett lärande arbete. Man behöver ha ett öppet sinne, pröva sig fram och släppa prestige. Det finns ett flertal olika begrepp som florerar i skolans värld kring...