Stärk rektors pedagogiska ledarskap

0
295

Att arbeta vetenskapligt ställer stora krav på en skolorganisation. När många eller alla pedagoger på en skola behöver arbeta systematiskt, dokumenterande, hypotesprövande i ett kollegialt lärande så krävs ett stort mått av ledarskap från rektor. Detta brukar vi kalla för “pedagogiskt ledarskap”.

Det är inte lätt att hitta någon som kan ge ett tydligt svar på vad rektors pedagogiska ledarskap innebär, varken generellt eller i relation till vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Man behöver därför vara ödmjuk inför att vi ännu inte vet tillräckligt på detta område.

Chalmers aktionsforskning på området har ändå givit oss några ledtrådar kring rektors pedagogiska ledarskap kopplat till vetenskap och beprövad erfarenhet. Här följer några nyckelbegrepp. Rektor bör genom sitt ledarskap…

  • Inventera utvecklingsbehov genom att involvera utvald eller än hellre all personal.
  • Specificera vilka av alla tänkbara pedagogiska idéer som ska prövas av vissa eller alla i personalen
  • Säkerställa medverkan så att alla som behöver vara med på en utvecklingsresa också är det.
  • Löpande coacha varje pedagog allteftersom utfall och effekt visar sig. OBS: Gäller särskilt vid utebliven effekt i förekommande fall.
  • Agera snabbt vid problem.
  • Analysera den stora mängd information som ett systematiskt reflekterande dokumenterande av utfall resluterar i.

För att lyckas leverera på alla ovanstående punkter har det visat sig att IT-stöd är en helt nödvändig del av arbetet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
En grundläggande del av allt vetenskapligt arbete är nämligen just datainsamling och dataanalys. Allra helst behövs ett IT-stöd särskilt anpassat för just detta ändamål, se denna artikel. Men många använder sig av exempelvis Google-dokument och andra webbtjänster tillgängliga på nätet. Utan sådant administrativt stöd i arbetet så växer den administrativa bördan snabbt långt bortom det rimligas gräns. Då faller den vetenskapliga ambitionen i stället lätt med tiden, och blir mer av något man säger än något man faktiskt gör i praktiken.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here