Växla mellan teori och praktik

0
260

Att bygga undervisning på vetenskap och beprövad erfarenhet innebär att man ständigt måste växla mellan teori och praktik. Teori betyder i detta sammanhang all den befintliga litteratur som beskriver olika aspekter av skolan och dess olika arbetssätt. Praktik betyder här det praktiskt orienterade arbetet att sköta sin egna undervisning. Varje lärare måste ta ansvar i sådana växlingar. Det räcker inte att ägna sig åt den praktiska vardagen och prova sig fram. Man måste också vara inläst på och och ständigt hänga med i teorins utveckling – nya rön, nya metoder som föreslås och testas av andra och nya diskussioner som pågår i samhället.

För skolorganisationen handlar det om att säkerställa att lärare har och får tid och utrymme i sitt arbete att arbeta med sådana växlingar. Men det handlar också om att säkerställa att teori och praktik inte bara blir två olika separerade aktiviteter utan integration dem emellan. En fortbildningsdag med föreläsningar från auktoriteter inom pedagogik får inte bli ett avbrott i vardagen, utan måste utgöra en del i växelspelet mellan teori och praktik.

Teorier som lärare tar del av får inte heller tas för “sanningar”. De behöver betraktas som hypoteser om vad som eventuellt kan fungera i just deras vardag. Arbetssätt för att växla mellan teori och praktik måste alltså vara både sofistikerade och prioriterade.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here