Ta fram närproducerad “evidens”

0
305

Det finns en benägenhet i skolan att hämta “evidens” från avlägsna platser på jorden och okritiskt trycka ut dem med en “top-down”-logik. Man tar en uppsättning idéer från exempelvis Singapore, Finland, Nya Zeeland eller Kanada, och så tillämpar man dem på hela sin organisation eller kommun. Det är dock att göra det lite väl enkelt för sig. Utbildning som vetenskap låter sig inte fångas i enkla “recept” som alla kan använda sig av oavsett situation. Tvärtom så är variationen mellan olika kontinenter, länder och även regioner, skolor och klassrum oftast mycket stor.

Ett sätt att då ändå gå vetenskapligt tillväga utan att hemfalla åt färdiga “recept” är att hämta idéer globalt och sedan arbeta hypotesprövande lokalt i sin egna praktik. Det kräver dock en systematik och samarbete över gränser som tidigare inte så ofta korsats. Om man tar en uppsättning idéer och ser dem som hypoteser så kan man sedan tillsammans testa dessa i sin praktik lokalt. Dokumenterar man då sina erfarenheter på ett systematiskt sätt (dvs att alla skriver ner sina erfarenheter på ett jämförbart och analyserbart sätt), så kan man sedan bygga upp en närproducerad lokal “evidens” för vad som fungerar.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here