Bygg en lärande organisation

0
750

Vetenskapligt arbete och byggandet av beprövad erfarenhet är i grunden ett lärande arbete. Man behöver ha ett öppet sinne, pröva sig fram och släppa prestige. Det finns ett flertal olika begrepp som florerar i skolans värld kring hur man arbetar med lärares egna lärande. På individnivå pratar man om fortbildning, kompetensutveckling och kollegialt lärande. På organisationsnivå pratar man om skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt. Allt detta behöver komma ihop till en fungerande helhet. Man behöver få till det så som visas i bilden nedan.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here