Samarbeta med forskare

0
214

Ett sätt att få in mer vetenskapliga tankar i sin verksamhet är att samarbeta med forskare på högskolor och universitet. Det är många som jobbar på detta vis i skolan. En del hyr in forskare som föreläsare, andra deltar i olika former av samarbeten och projekt. Skolinspektionen noterade också i sin granskning 2019 vilka skolor som har samarbeten med högskolor etablerade.

Om man inte själv har möjlighet att etablera ett samarbete med forskare så kan man hänga på organisationer som arrangerar sådana samarbeten. Det finns några olika sådana. Man kan också delta i samarbeten som den egna huvudmannen arrangerar på mer övergripande nivå.

Man behöver dock komma ihåg att ett samarbete med forskare inte nödvändigtvis leder till bättre skola eller en verksamhet grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att hyra in en föreläsare från en högskola som pratar om en vetenskapligt dokumenterad pedagogisk idé är inte samma sak som att själv arbeta vetenskapligt. Forskarens förslag och råd behöver betraktas som en hypotes många sedan prövar i den egna verksamheten och därefter dokumenterar hur det gick på ett systematiskt sätt.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here