Låt lärare beforska sin egna praktik

0
313

En allt vanligare idé för hur man ska uppnå skollagens intentioner kring vetenskap och beprövad erfarenhet är att låta lärarna själva bedriva forskning på den egna verksamheten. Det finns några olika arbetssätt som används. Ett begrepp som ofta används är “aktionsforskning”.

En del kommuner låter lärare gå en forskarutbildning, och sedan återvända till sin arbetsplats som lärare med forskarutbildning. Sådana forskande lärare kan sedan leda lokala forskningsprocesser.

Andra kommuner låter lärarna själva samla in och dokumentera information om hur olika pedagogiska idéer fungerar i praktiken. En utmaning är dock hur man sedan analyserar den insamlade informationen på ett vetenskapligt sätt. Forskning är svårt, och det finns goda skäl att en forskarutbildning vanligtvis tar fem år att gå igenom. Det är lätt att göra små misstag som får stora konsekvenser i forskningsarbete.

I grunden är frågan om hur lärare kan bedriva forskning på sin egna praktik ett område som det delvis saknas bra svar på idag.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here